Top
Zaterdag 13 juli 2024
Meer dan Voetbal

Voetbalvereniging HTC heeft op vrijdag 15 oktober 2010, tijdens de officiële afsluiting van de Frion Sportdag, het label Meer dan Voetbal ontvangen. Het label voor maatschappelijke initiatieven binnen het voetbal. Eén herkenbaar label waardoor Nederland ziet en ervaart dat het voetbal een relevante bijdrage levert aan de samenleving. Voorzitter Jan ter Burg ontving uit handen van Edu Jansing, directeur van Meer dan Voetbal, de groene bal.

HTC ontvangt het label als erkenning van het project Special Heroes. Dat is een landelijk initiatief van de speciaal onderwijsstichting De Onderwijsspecialisten, overkoepelend sportorgaan NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland. Binnen dit project maken kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar kennis met een groot aantal sporten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met reguliere sportverenigingen, aangezien het uiteindelijke doel is dat deze doelgroep lid wordt van een ‘gewone’ sportvereniging.

Het projectbureau van Special Heroes, speciaal onderwijsinstelling De Twijn, de Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan en SportService Zwolle hebben Special Heroes gezamenlijk in Zwolle ingevoerd. Met middelen van de NOC*NSF-proeftuin status is gestart met de verenigingen op sportpark De Pelikaan. HTC biedt met haar trainers en met vakleerkrachten van De Twijn meerdere groepen leerlingen binnenschools aanbod voetbal alsook in een later stadium op het sportpark De Pelikaan bij HTC zelf. Een uniek project waarbij in goede samenwerking heel nadrukkelijk de verbinding tussen speciaal onderwijs en de sportvereniging, in dit geval HTC, tot stand is gebracht.

“De toekenning van het label zien wij als een extra motivatie om op de ingeslagen weg door te gaan”, aldus Diederik Meijntjes namens de Stichting Samenwerkende Sportclub De Pelikaan. “Dankzij impulsen vanuit de NOC*NSF-proeftuin en het ministerie van VWS zijn we vorig jaar gestart met dit project. Inmiddels hebben we lokaal laten zien dat Special Heroes van waarde is en het een structureel karakter verdient. Volgende maand gaan we in dat kader weer een stap verder met naschools sportaanbod. Leerlingen van De Twijn kunnen dan iedere woensdag van 13.00 tot 14.00 uur in de zaal op school deelnemen aan voetbal, maar ook aan rolstoeltennis, hockey en korfbal.”