Top
Maandag 24 juni 2024
Over ons

De Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan is opgericht om de samenwerking tussen de vijf verenigingen op Sportpark ‘De Pelikaan’ te bevorderen en invulling te geven aan de doelstellingen van de proeftuin.

De kritische sportconsument van vandaag vraagt steeds luider om flexibiliteit in sportmogelijkheden. Hij wil aan de bak op het moment dat de kinderen naar school zijn, overdag of direct nadat het werk op kantoor er op zit. De ene week één keer, een week later misschien wel drie of vier keer. Conditie, fitheid, gezondheid, competitie, gezelligheid; de beweegredenen om te gaan sporten zijn divers.

Om meer Nederlanders blijvend in beweging te brengen zal de sport haar bakens moeten verzetten en met nieuw, verfrissend aanbod moeten komen. Daarom is het programma Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden opgezet dat wordt gefinancierd met subsidie van het Ministerie van VWS en uitgevoerd door NOC*NSF in samenwerking met sportverenigingen, sportbonden, Olympische Netwerken, gemeenten en sportraden.

In de Proeftuinen wordt de komende jaren uitgetest welk aangepast sportaanbod perspectief biedt. Inmiddels zijn er vijftien Proeftuinen van start gegaan waaronder dus Sportpark De Pelikaan in Zwolle. De ervaringen die met de Proeftuinen zijn opgedaan kunnen worden gebruikt door sportverenigingen die de noodzaak van sportvernieuwing inzien en ook aan de slag willen met vernieuwend sportaanbod.

De Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan is opgericht om de samenwerking tussen de vijf verenigingen op Sportpark ‘De Pelikaan’ te bevorderen en invulling te geven aan de doelstellingen van de proeftuin. Het gaat hierbij om Voetbalvereniging sv HTC, Korfbalvereniging Oranje-Zwart, de Zwolsche Mixed Hockey Club, de Zwolse Tennisclub de Pelikaan en Hippisch centrum de Haerst.

Doelstelling van de stichting is om door middel van met name vernieuwend sportaanbod zoveel mogelijk mensen te laten genieten van sport. Daarnaast wil de Pelikaan een leerwerkplaats zijn voor studenten van de Zwolse (sport)opleidingen om de kwaliteit van het sportaanbod voortdurend te kunnen verbeteren. Het project ‘Proeftuin Sportpark De Pelikaan’ loopt van mei 2007 tot en met juni 2011 en is erop gericht uiteindelijk de ontplooide activiteiten een structureel karakter te geven binnen de verenigingen.

Missie
Op Sportpark De Pelikaan liggen vijf sportclubs dicht bij elkaar. Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan wil ervoor zorgen dat deze clubs hun sportvelden en bijbehorende accommodaties zo optimaal mogelijk en in gezamenlijkheid gaan gebruiken.

Volgens Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan is sporten en bewegen goed voor lichaam en geest; het maakt je fitter, energieker, zekerder en gezonder. Door middel van onder andere een vernieuwend sportaanbod willen wij iedereen, van jong tot oud, in de omgeving van Zwolle de mogelijkheid geven om te genieten van sporten en bewegen in de buitenlucht.

Visie
Stichting Samenwerkende Sportclubs stelt de verdere deelname aan en betrokkenheid bij (vernieuwende) sport- en beweegactiviteiten ter versterking van de verenigingen op sportpark De Pelikaan centraal. De stichting richt zich daarbij op de samenwerking onderling maar ook op samenwerking met externe organisaties, instellingen en verenigingen die daarop een goede aanvulling kunnen zijn. Dit om uiteindelijk ook zo optimaal mogelijk de accommodaties multifunctioneel te benutten voor de maatschappelijke functie en identiteit van sport en bewegen bij de sportverenigingen op sportpark De Pelikaan.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op woensdag 10 januari 2018 om 11:59