Top
Maandag 24 juni 2024
NOC*NSF

We staan met elkaar voor de uitdaging om zoveel mogelijk mensen een leven lang te laten genieten van sport. Omdat we erin geloven dat sport van enorme waarde voor iedereen kan zijn. Of je nu jong bent of oud, arm of rijk, met of zonder handicap, als actief sporter, of op een andere manier betrokken bij sport. Daarbij staat de behoefte van iedere sporter in zijn eigen lokale omgeving centraal.

Eén van de instrumenten die de afgelopen jaren is ingezet om bovenstaande ambitie te bereiken is het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierde programma Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden. In totaal 22 Proeftuinen hebben in de periode 2006-2011 kunnen experimenteren met het ontwikkelen en aanbieden van nieuw en/of vernieuwend klantgericht sportaanbod. De ervaringen die daarbij zijn opgedaan kunnen sportverenigingen, gemeenten, scholen en het bedrijfsleven helpen om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van sport.

De Pelikaan in Zwolle is één van de Proeftuinen geweest en heeft mooie ervaringen opgedaan en concepten ontwikkeld die uitrol verdienen. De wijze waarop de vier deelnemende sportverenigingen samenwerken en de gezamenlijke drive hebben om een sociaal-maatschappelijke rol te willen spelen verdient grote complimenten! Ook de samenwerking met welzijnsorganisaties en (speciaal) onderwijsinstellingen kan dienen als inspirerend voorbeeld voor andere sportorganisaties. NOC*NSF nodigt De Pelikaan dan ook regelmatig uit om te komen spreken bij landelijke of regionale congressen en bijeenkomsten.

Ik hoop dat (gemeentelijke) beleidsmakers, enthousiaste verenigingsmensen en andere geïnteresseerden de opgedane ervaringen gaan gebruiken bij het verwezenlijken van hun ambities. Want De Pelikaan is een goed voorbeeld dat goed volgen verdient!

Erik Lenselink
Manager Sportontwikkeling NOC*NSF